בטיחות - AHT-ISRAEL

מערכות החימום עברו בדיקות קפדניות ואושרו כבטיחותיות לבני אדם ולבעלי חיים.


Leave a Reply